Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

nieuws

Licht op de schaduwkant

Licht op de schaduwkant

In en om Apeldoorn werden vanaf 1943 tientallenpanden, waaronder Het Apeldoornsche Bosch, in gebruik genomen door Duitse ambtenaren en militairen. Het hoogste gezag in de persoon van Rijkscommissaris Seyss-Inquart vestigde zijn kantoor aan de Loolaan.

De bunker die hij daar liet aanleggen is een rijksmonument en een van de bekendste stuk beladen erfgoed in de regio.

Voor de beladen geschiedenis van Apeldoorn is nooit veel aandacht geweest. Het project Licht op de schaduwkant brengt daar verandering in. Net zoals de ontruiming van Het Apeldoornsche Bosch niet los kan worden gezien van nazi-ideologie en bestuur, kan de geschiedenis van de Duitse aanwezigheid in Apeldoorn niet los worden gezien van de rampzalige gevolgen.

Licht op de schaduwkant is in de eerste plaats dan ook een educatief programma, in opzet verwant aan de projecten die in het Herinneringscentrum eerder gerealiseerd zijn en ook hier is het algemeen streven dat bezoekers met elkaar in gesprek gaan over thema’s zoals vrijheid, vervolging en verantwoordelijkheid. En net zoals het Herinneringscentrum een soort inleiding is op het historische terrein van het voormalige Apeldoornsche Bosch, zo vormt de virtuele beleving van de bunker van Seyss-Inquart die door CODA is ontwikkeld de opmaat naar een wandelroute langs beladen plekken.

Licht op de schaduwkant wordt gerealiseerd door CODA en gaat in april 2023 van start. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Vfonds, gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland, Stichting Bevrijding ’45, Prins Bernhard Cultuurfonds en  Erfgoedplatform Apeldoorn.

terug naar overzicht

Steun ons!

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch vertelt het verhaal van en over mensen. Met een naam, een gezicht en uit een gezin. Die verhalen willen we blijven vertellen. Nu en in de toekomst. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Draai je telefoon
voor de beste beleving