Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

educatie - Hanna’s reis

Hanna’s reis

Hanna’s reis is de basis van het onderwijsprogramma voor primair onderwijs. Dit boek vertelt het verhaal van een meisje dat terechtkomt in de Joods-psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch. Terwijl de situatie in het westen van het land verslechtert, lijken de Joden in Het Apeldoornsche Bosch lange tijd veilig. Tot de inrichting in januari 1943 ontruimd wordt.

Martine Letterie schreef het boek in 2012 in opdracht van CODA. Het verhaal is gebaseerd op de levensgeschiedenis van Greta Swart. Zij is vijftien jaar oud als ze uit Amsterdam vertrekt en opgenomen wordt in Paedagogium Achisomog, de jeugdafdeling van Het Apeldoornsche Bosch. Martine Letterie baseerde Hanna’s reis op het verhaal van Greta Swart. Anders dan bijvoorbeeld Anne Frank kwam zij uit een arm Joods milieu in Amsterdam. Het verhaal van Greta Swart is niet alleen verwerkt in het boek van Martine Letterie, maar is ook verwerkt in de tentoonstelling in het Herinneringscentrum.

Bij het boek Hanna’s reis is voor het primair onderwijs een educatief programma ontwikkeld dat voorbereid op een bezoek aan het Herinneringscentrum. Belangrijk is wel dat de leerlingen Hanna's reis gelezen hebben voor ze naar het Herinneringscentrum komen.

Met dit programma worden leerlingen uitgedaagd om op onderzoek te gaan naar het levensverhaal van Greta Swart en de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch. Aan de hand van vragen en opdrachten op een tablet gaan de leerlingen in kleine groepjes met elkaar in gesprek en volgen ze een route. Het programma kan onder begeleiding van een CODA docent in het Herinneringscentrum gevolgd worden.

Dit educatieve programma is geschikt voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, leerlingen van groep 7 en 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  

Voor de docent
Download de voorbereidingsles in PDF hier. De bijbehorende Powerpoint is hier te downloaden. Heeft u vragen over Hanna’s reis of de lesmogelijkheden? Neem dan contact op met de afdeling Educatie.

Lesdoos Hanna’s reis

Welke feiten gaan er schuil achter Hanna’s reis? De lesdoos bij Hanna’s reis gaat in op die vraag en bestaat uit 35 foto’s, brieven en documenten die vertellen over het leven van Greta Swart, de Joods-psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch en de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met deze historische bronnen krijgen leerlingen meer inzicht in het verhaal en in de genoemde onderwerpen.

Het materiaal in de lesdoos kan klassikaal, in groepen of individueel gebruikt worden. Belangrijk uitgangspunt is dat de leerlingen Hanna’s reis gelezen hebben. Met het boek en de historische bronnen in de lesdoos onderzoeken zij het verhaal en de geschiedenis. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Hanna en Greta? Het onderzoek leert de leerlingen fictie, feit en de emoties uit het boek te koppelen aan de geschiedenis.

Afhankelijk van de gekozen werkvorm (klassikaal, in groepen of individueel) en op voorwaarde dat de leerlingen het boek gelezen hebben, kan het historisch bronmateriaal in 1 of 2 lessen behandeld worden. Het materiaal leent zich echter bij uitstek voor een meer verdiepende aanpak. De lesdoos bevat een werkblad voor leerlingen dat gekopieerd of geprint kan worden.

De lesdoos is geschikt voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, leerlingen van groep 7/8 van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Over het boek
Hanna’s reis, Martine Letterie, uitgeverij Leopold,
ISBN 978 90 258 5928 2, € 14,95 (vanaf 10 jaar)

Over de lesdoos
De lesdoos bij het boek Hanna’s reis werd ontwikkeld door CODA en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De lesdoos kost € 25,- en is verkrijgbaar via CODA. De leskoffer kost € 20,- en is hier aan te vragen.

direct naar

Panelenroute

lees verder

Educatie

lees verder

Steun ons!

lees verder

Partners

Partner Coda
Partner Vfonds
Partner Gemeente Apeldoorn
Partner 75 jaar vrijheid
Partner 's Heerenloo
Partner Veluwe Remembers
Partner VSBfonds

Steun ons!

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch vertelt het verhaal van en over mensen. Met een naam, een gezicht en uit een gezin. Die verhalen willen we blijven vertellen. Nu en in de toekomst. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Draai je telefoon
voor de beste beleving