Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

Bestuur en raad van inspiratie

Bestuur

Stichting Het Apeldoornsche Bosch heeft een onbezoldigd bestuur van leden met bestuurlijke ervaring. De bestuursleden hebben een groot netwerk op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. In het bestuur neemt te allen tijde een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap plaats. Hij of zij heeft affiniteit met de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch.

Op dit moment bestaat het bestuur uit

Johan Kruithof, voorzitter, voormalig wethouder en locoburgemeester van Apeldoorn en als zodanig is hij al jaren betrokken bij de jaarlijkse herdenking van Het Apeldoornsche Bosch. Daarnaast is bestuurlijk actief in diverse, andere stichtingen waaronder de Voedselbank Apeldoorn.

Theo de Korte, secretaris en initiatiefnemer, van Stichting Apeldoornsche Bosch (10 juli 2019). Als lid van de Joodse gemeenschap sinds 2017 betrokken bij de jaarlijkse herdenking. Theo de Korte is in het dagelijks leven actief als trainer/coach.

Rob Boeijenga, penningmeester sinds juni 2021. Rob Boeijenga heeft veel bestuurlijke functies vervuld in de bancaire sector en is momenteel actief als inspirator en coach.

Carin Reinders, bestuurslid en directeur-bestuurder CODA. Carin Reinders trad in juni 2021 toe tot het bestuur. CODA heeft een belangrijke programmatische, educatieve en redactionele rol met betrekking tot Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch.

Jan te Loeke, bestuurslid. Jan te Loeke was als regiodirecteur verbonden aan 's Heeren Loo. Zijn focus ligt nu op het coachen en ontwikkelen en het toezicht in de zorg.

Donald de Leeuw, initiatiefnemer en medeoprichter van Stichting Apeldoornsche Bosch (10 juli 2019). Als lid van de Joodse gemeenschap sinds 2017 betrokken bij de jaarlijkse herdenking. Donald de Leeuw trad in 2021 na vier jaar terug als bestuurslid maar blijft betrokken als vrijwilliger en gastheer.


De stichting financiert haar activiteiten met fondsbijdragen en uit sponsoring en subsidies.

Raad van Inspiratie

Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Inspiratie. Deze Raad wordt gevormd door mensen met een brede oriëntatie en prominente rol in de Nederlandse samenleving. Het streven is op 1 juni 2020 tien leden in de Raad van Inspiratie te hebben die allen een belangrijk ‘oog en oor’ hebben in de samenleving waardoor zij het bestuur gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Inspiratie om de resultaten van het afgelopen jaar te bespreken en de ambitie voor het volgende jaar te toetsen.

ANBI status

Stichting Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch heeft een ANBI status. Voor donateurs geldt daarmee een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangiftevennootschapsbelasting.  

Meer informatie over doneren en ondersteunen vindt u hier.

direct naar

Panelenroute

lees verder

Educatie

lees verder

Steun ons!

lees verder

Partners

Partner Coda
Partner Vfonds
Partner Gemeente Apeldoorn
Partner 75 jaar vrijheid
Partner 's Heerenloo
Partner Veluwe Remembers
Partner VSBfonds

Draai je telefoon
voor de beste beleving