Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

Bestuur en raad van inspiratie

Bestuur

Stichting Het Apeldoornsche Bosch heeft een onbezoldigd bestuur van leden met bestuurlijke ervaring. De bestuursleden hebben een groot netwerk op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. In het bestuur neemt te allen tijde een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap plaats. Hij of zij heeft affiniteit met de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

dhr. J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter, voormalig wethouder en locoburgemeester van Apeldoorn en als zodanig is hij al jaren betrokken bij de jaarlijkse herdenking van Het Apeldoornsche Bosch. Daarnaast is bestuurlijk actief in diverse, andere stichtingen waaronder de Voedselbank Apeldoorn.

dhr. T.J. (Theo) de Korte, secretaris en initiatiefnemer van Stichting Apeldoornsche Bosch (10 juli 2019). Als lid van de Joodse gemeenschap sinds 2017 betrokken bij de jaarlijkse herdenking. Theo de Korte is in het dagelijks leven actief als trainer/coach.

drs. C. E. M. (Carin) Reinders, bestuurslid en directeur-bestuurder van CODA. Carin Reinders trad in juni 2021 toe tot het bestuur. CODA heeft een belangrijke programmatische, educatieve en redactionele rol met betrekking tot Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch.

dhr. J.H.M. (Jan) te Loeke, bestuurslid. Jan te Loeke was als regiodirecteur verbonden aan 's Heeren Loo. Zijn focus ligt nu op coachen en het toezicht in de zorg.

Prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel, bestuurslid. Bas ter Weel is econoom, sinds 2016 werkzaam als algemeen directeur bij SEO Economisch Onderzoek en erelid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast is hij hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en zet zich als betrokken Apeldoorner in voor het Herinneringscentrum.

Donald de Leeuw en Theo de Korte, initiatiefnemers en oprichters van Stichting Apeldoornsche Bosch

dhr. D.E.C. (Donald) de Leeuw, initiatiefnemer en medeoprichter van Stichting Apeldoornsche Bosch (10 juli 2019). Donald de Leeuw is als lid van de Joodse gemeenschap sinds 2017 betrokken bij de jaarlijkse herdenking. Hij trad in 2021 na vier jaar terug als bestuurslid maar blijft betrokken als vrijwilliger en gastheer.

De stichting financiert haar activiteiten met fondsbijdragen en uit sponsoring en subsidies.

vlnr: Johan Kruithof, Jan te Loeke, Carin Reinders en Theo de Korte. Foto: Angela Stouten

Raad van Inspiratie

Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Inspiratie. Deze Raad wordt gevormd door mensen met een brede oriëntatie en prominente rol in de Nederlandse samenleving. Het streven is op 1 juni 2020 tien leden in de Raad van Inspiratie te hebben die allen een belangrijk ‘oog en oor’ hebben in de samenleving waardoor zij het bestuur gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Inspiratie om de resultaten van het afgelopen jaar te bespreken en de ambitie voor het volgende jaar te toetsen.

ANBI status

Stichting Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch heeft een ANBI status. Voor donateurs geldt daarmee een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangiftevennootschapsbelasting.  

Meer informatie over doneren en ondersteunen vindt u hier.

direct naar

Panelenroute

lees verder

Educatie

lees verder

Steun ons!

lees verder

Partners

Partner Coda
Partner Vfonds
Partner Gemeente Apeldoorn
Partner 75 jaar vrijheid
Partner 's Heerenloo
Partner Veluwe Remembers
Partner VSBfonds

Steun ons!

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch vertelt het verhaal van en over mensen. Met een naam, een gezicht en uit een gezin. Die verhalen willen we blijven vertellen. Nu en in de toekomst. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Draai je telefoon
voor de beste beleving