Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

educatie - MBO

MBO

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is een permanente plek voor reflectie en dialoog over vrijheid, veiligheid en vriendschap. Voor schoolklassen en groepen is een uniek educatief programma ontwikkeld dat een gezicht geeft aan de persoonlijke verhalen die verbonden zijn aan Het Apeldoornsche Bosch, de oorlogsgebeurtenissen, de ontruiming in 1943 en de betekenis in heden en verleden.

In het onderwijsprogramma voor het middelbaar beroepsonderwijs staan de zussen en verpleegsters Nan en Elly van Creveld centraal. De zussen woonden en werkten in de oorlogsjaren op het terrein van Het Apeldoornsche Bosch. Zij werden gedwongen een aantal lastige keuzes te maken: kies je voor vriendschap of voor je eigen veiligheid? Vlucht je of blijf je om voor je patiënten te zorgen?

Aan de hand van fragmenten uit het leven van Nan en Elly van Creveld gaan studenten in kleine groepen met elkaar in gesprek over vrijheid. Ze worden uitgedaagd om perspectieven uit te wisselen en zich te in te leven in de keuzes die mensen gemaakt hebben tijdens de oorlog. Hoe verhouden deze dilemma’s uit het verleden zich tot hun eigen leven?

Het educatief programma is geschikt voor mbo-studenten van alle leerjaren en studierichtingen. Het programma wordt onder begeleiding van één of meerdere CODA docenten in het Herinneringscentrum gevolgd.

Voor de docent

Als voorbereiding op het bezoek hebben ROC Aventus en Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch een aantal uitgewerkte lessen(reeksen) gemaakt. Heeft u vragen over het mbo-programma of over de bezoekmogelijkheden? Neem dan contact op met de afdeling Educatie van CODA (educatie@coda-apeldoorn.nl).

Gelders project Burgerschap & Vrijheid in het mbo

Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarom is blijvende aandacht voor dit thema belangrijk. In 2021-2022 is er vanuit provinciale samenwerking een mbo-leerlijn met het thema Burgerschap en Vrijheid gerealiseerd. De leerlijn is ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de Gelderse oorlogsmusea en mbo-scholen en wordt gecoördineerd door Erfgoed Gelderland.

Mbo-studenten bespreken in het kader van deze leerlijn het thema vrijheid, onder meer aan de hand van eigen ervaringen en aan de hand van historische gebeurtenissen. Een bezoek aan een van de Gelders oorlogsmuseum of het Herinneringscentrum is inbegrepen. Marc van Berkel, lerarenopleider aan de HAN, vertelt over het belang van het thema in het onderwijs: “Veel jongeren groeien op in een wereld waar vrijheid vanzelfsprekend is. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige jongeren ervaren onvrijheid op school, thuis, bij het uitgaan of op de werkvloer. Daarom hebben we acht modules ontwikkeld die elk één thema behandelen dat actueel is: racisme, migratie, gender, geaardheid of fysieke beperkingen. In het komende studiejaar komen daar weer acht nieuwe modules bij.”

Meer informatie over de leerlijn en de modules zijn te vinden op https://blog3.han.nl/vrijheid/.

De provincie Gelderland is positief over het project en het project krijgt in het studiejaar 2022-2023 een vervolg. "Wat bijzonder dat dit op deze manier wordt opgepakt. Burgerschap en Vrijheid zijn actuele onderwerpen die verdieping verdienen. Ik ben blij dat het programma Vrijheid deze ingang in het onderwijs heeft gevonden”, aldus Gelders gedeputeerde Peter van 't Hoog.


direct naar

Panelenroute

lees verder

Educatie

lees verder

Steun ons!

lees verder

Partners

Partner Coda
Partner Vfonds
Partner Gemeente Apeldoorn
Partner 75 jaar vrijheid
Partner 's Heerenloo
Partner Veluwe Remembers
Partner VSBfonds

Steun ons!

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch vertelt het verhaal van en over mensen. Met een naam, een gezicht en uit een gezin. Die verhalen willen we blijven vertellen. Nu en in de toekomst. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Draai je telefoon
voor de beste beleving