Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

nieuws

Het Apeldoornsche Bosch en het Sinai Centrum

Het Apeldoornsche Bosch en het Sinai Centrum

De oorsprong van het Sinai Centrum ligt bij de opening van de Joods-psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch in 1909. Het Sinai Centrum is tegenwoordig gespecialiseerd in de behandeling van posttraumatische stress-stoornissen. Het centrum maakte een documentaire over hun werk, dat nog altijd raakt aan de uitgangspunten van Het Apeldoornsche Bosch.

Het Apeldoornsche Bosch wordt in 1909 opgericht door de ‘Vereeniging Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland’. Snel groeit de Joods-psychiatrische instelling uit tot een bloeiende instelling. In moderne, ruime paviljoens worden geesteszieken behandeld volgens de nieuwste inzichten, in de natuur en ver van de grote stad. Aan het hoofdstaat geneesheer-directeur Jacques Lobstein. Pedagoog Philip Fuldauer is onderdirecteur en verantwoordelijk voor Paedagogium Achisomog (Hebreeuws voor‘ mijn broeder tot steun’). Als Philip Fuldauer in 1930 start als onderdirecteur huist Het Apeldoornsche Bosch nog in enkele villa’s. Met de verhuizing in 1934 naar nieuwe paviljoens, betrekt de familie Fuldauer de woning op de hoek van de Zutphensestraat en de Laan van Erica. Het Herinneringscentrum is tegenwoordig in dit pand gevestigd. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 ontruimt de bezetter het ApeldoornscheBosch. Bijna 1300 mensen worden op transport gesteld naar Auschwitz. In 1946 startte Philip Fuldauer Paedagogium Achisomog weer op. Hij was hier leidinggevende tot het in 1966 opging in het Sinai Centrum te Amersfoort.

In 1960 wordt de psychiatrische zorg voor Joodse mensen die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben en de zorg voor Joodse cliënten met een verstandelijke handicap voortgezet in Amersfoort. Het centrum wordt door Koningin Juliana geopend en krijgt de naam Sinai-Kliniek. Het huidige centrum is voortgekomen uit een fusie tussen de Joodse Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (JAGGZ) en de Sinai-Kliniek. In 1966 breidt de Sinai-Kliniek zich uit met zwakzinnigenzorg, dagbehandeling en verpleging van bejaarden met psychische problematiek. Ook Paedagogium Achisomog gaat op in deze organisatie en de naam wordt veranderd in Sinai Centrum. In 2008 zijn het klinische deel van Amersfoort en de polikliniek en deeltijdafdeling van Amsterdam verhuisd naar Amstelveen. Amersfoort behield de polikliniek en de deeltijdbehandeling. Prinses Margriet opende in 2008 het Sinai Centrum. Sinds 2014 is het Sinai Centrum onderdeel van Arkin.

De documentaire Het trauma voorbij op www.sinaicentrum.nl geeft een goed inzicht in het werk van het Sinai Centrum. De documentaire is hier te bekijken.

terug naar overzicht

Steun ons!

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch vertelt het verhaal van en over mensen. Met een naam, een gezicht en uit een gezin. Die verhalen willen we blijven vertellen. Nu en in de toekomst. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Draai je telefoon
voor de beste beleving