Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

educatie Programma's

Educatie programma's

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is een permanente plek voor reflectie en dialoog over vrijheid, veiligheid en vriendschap. Voor schoolklassen en groepen is een uniek educatief programma ontwikkeld dat een gezicht geeft aan de persoonlijke verhalen die verbonden zijn aan Het Apeldoornsche Bosch, de oorlogsgebeurtenissen, de ontruiming in 1943 en de betekenis in heden en verleden.

Wat zou jij doen?

Tijdens ons educatieve programma gaat de klas of groep in gesprek over thema’s als vrijheid, vluchten, veiligheid en vriendschap en de dilemma’s die hierbij kunnen voorkomen. Een belangrijk onderdeel is het leggen van verbindingen naar het heden en de actualiteit. Met actieve werkvormen worden meningen en gedachten gezamenlijk onderzocht.

De schoolbezoeken worden begeleid door een CODA docent. Groepsbezoeken hebben plaats onder begeleiding van een gids van het Apeldoorns Gidsen Collectief.

Primair onderwijs

Hanna's reis

Het kinderboek Hanna’s reis vormt de basis van ons onderwijsprogramma van het primaire onderwijs. Het vertelt het verhaal van een meisje dat terechtkomt in Het Apeldoornsche Bosch op de afdeling voor moeilijk opvoedbare kinderen.

Het is 1942 en in Amsterdam worden de Joden uit hun huizen gehaald. Zo ook Hanna’s familie. Terwijl de situatie in het westen van het land verslechtert, lijken de Joden in Het Apeldoornsche Bosch relatief veilig. Tot de inrichting in de nacht 21 op 22 januari 1943 abrupt ontruimd wordt. Wie geen gelegenheid ziet om te vluchten, moet mee. De trein gaat rechtstreeks naar vernietigingskamp Auschwitz.

Het boek Hanna’s reis is in 2012 in opdracht van CODA geschreven door Martine Letterie. Het verhaal van Hanna is gebaseerd op de levensgeschiedenis van Greta Swart. Zij is vijftien jaar oud als ze uit Amsterdam vertrekt en opgenomen wordt in Paedagogium Achisomog, de jeugdafdeling van Het Apeldoornsche Bosch. Haar verhaal is verwerkt in de tentoonstelling in Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch.

Bij het boek Hanna’s reis is lesmateriaal ontwikkeld dat voorbereidt op een bezoek aan het Herinneringscentrum. Met dit programma worden leerlingen uitgedaagd om de puzzelstukjes die gezamenlijk de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch vormen, te combineren en met elkaar in gesprek te gaan. Het programma staat op zichzelf en kan in de klas of onder begeleiding van een CODA docent in het Herinneringscentrum gevolgd worden.

Dit programma kan aangepast worden voor de onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs.

Voor de docent
Download de voorbereidingsles in PDF hier en bijbehorende Powerpoint hier.

Voortgezet onderwijs

Het onderwijsprogramma voor het voortgezet onderwijs richt zich primair op de midden- en bovenbouw. Het verbinden van de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch aan de actualiteit door middel van dialoog staat daarbij centraal. Dit gebeurt aan de hand van vier hoofdthema’s: vrijheid, vriendschap, vluchten en veiligheid.

Opzet programma
Tijdens een bezoek aan Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch wordt aan de hand van persoonlijke verhalen meer verteld over de gebeurtenissen in Het Apeldoornsche Bosch. Leerlingen worden actief uitgenodigd objectief onderzoek te doen. Persoonlijke verhalen brengen het dagelijks leven in Het Apeldoornsche Bosch dichterbij. Als ‘journalisten’ gaan de leerlingen in kleine groepjes door de verschillende ruimtes en bekijken ze het terrein door de ogen van verschillende mensen die op het terrein woonden en werkten. Vervolgens gaan zij met elkaar in gesprek over dilemma’s en het maken van keuzes. Afsluitend maken de leerlingen gezamenlijk een V-journal.

Dit programma wordt begeleid door CODA docenten die een I ASK training hebben gevolgd. I ASK is een methode die ontwikkeld is door het Joods Cultureel Kwartier. Vragen stellen en openstaan voor andere denkbeelden staat bij deze methode centraal. Meer over de I ASK methode is hier te vinden.

Voor de docent
Download de voorbereidende informatie hier.

MBO

In samenwerking met ROC Aventus in Apeldoorn wordt met studenten een programma voor het MBO ontwikkeld. Dit programma is vanaf schooljaar
2020-2021 beschikbaar en sluit aan op thema’s als burgerschapsvorming en democratie. Een bezoek aan het Herinneringscentrum is uiteraard eerder al mogelijk. Team Educatie van CODA denkt graag met u mee over de mogelijkheden en eventuele specifieke wensen.

HBO en WO

Voor het HBO onderwijs en universiteiten bieden wij programma’s aan die aansluiten op een specifieke onderzoeksvraag. Een bezoek aan het terrein van
het voormalige Apeldoornsche Bosch is mogelijk in de vorm van een interactieve rondleiding waarbij actuele dilemma’s en vragen rondom vrijheid, democratie en vluchtelingenproblematiek aan de orde kunnen komen.

direct naar

Panelenroute

lees verder

Educatie

lees verder

Steun ons!

lees verder

Partners

Partner Coda
Partner Vfonds
Partner Gemeente Apeldoorn
Partner 75 jaar vrijheid
Partner 's Heerenloo
Partner Veluwe Remembers
Partner VSBfonds

Draai je telefoon
voor de beste beleving